Roseniussällskapet på Bokmässan i Göteborg

Rosenussällskapet deltog på årets bokmässa på Svenska Mässan i Göteborg. Som ny medlem i DELS – De Litterära Sällskapen var vi representerade  i DELS monter under söndagen den 30 september. 

På söndag 30 sept kl 15.00 medverkade Roseniussällskapet  på DELS litterära scen. Teologie doktor Rune Imberg höll föredrag över ämnet Rosenius – succéförfattaren som  inte skrev några böcker

J

 

 

Nyevangelismen i Norge

Ny artikel av Docent Erik Kjebekk, Norge                                                                                                                                                                               Nyevangelismen i Norge med vekt på de rosenianske
lekpredikantene Jakob Traasdahl og Paul Gerhard Sand

Klicka på Nyevangelismen i Norge

Roseniussällskapets årshögtid 1919

Roseniussällskapets årshögtid 2019 äger rum i Betlehemskyrkan i Stockholm den 16 februari! Boka av i din almanacka!

Betlehemskyrkan är Evangeliska Fosterlandsstiftelsens kyrka i Stockholm. Invigdes 1956.

Verksamheten i kyrkan bedrivs i samarbete mellan EFS Missionsförening i Betlehemskyrkan och EFS Mittsverige

Adress: Luntmakargatan 74

 

 

Den äldsta kyrkan invigdes i oktober 1840, som Sveriges första frikyrkobyggnad med namnet Engelska kapellet (Sergelgatan 6).                      1857-67 var Carl Olof Rosenius anställd som predikant i kyrkan.

Rosenius 150-årsjubileum

150 år sedan Rosenius dog

Den 24 februari i år var det 150 år sedan Carl Olof Rosenius dog. Detta uppmärksammades av det nybildade Roseniussällskapet.

Högtidsfirandet var förlagt till Roseniuskyrkan, den – såvitt bekant – enda kyrka i världen som har namn efter den store lekmannapredikanten.

Att fira ett helgons dödsdag – eller, som det heter i andra sammanhang, den himmelska födelsedagen – tillhör inte lågkyrklig tradition. Men med tanke på vilken betydelse Rosenius haft och fortfarande har, kan det ändå vara motiverat att minnas just den dag han dog. Han är visserligen inte ett helgon i den mening ordet används i allmänt språkbruk, men han är det i biblisk mening, en av de många som har sin helighet från Kristus Jesus. Om detta påminde sällskapets ordförande LarsOlov Eriksson i inledningen av årshögtiden.

Sedan ett kort årsmöte klarats av, tågade de församlade till Johannes kyrkogård för att på Rosenius grav lägga ner blommor från Carl Olof Roseniussällskapet, EFS och ELM-BV gemensamt.

I ett kort tal påminde sällskapets ordförande om Rosenius bestående insats och om det tal som biskop Beckman höll i samband med jordfästningen. Detta tal utgick från orden i Uppenbarelseboken 14:13: »Saliga de döda som härefter dör i Herren. Ja, säger Anden, de ska få vila efter sina mödor, ty deras gärningar följer efter dem«.

Som avslutning lyftes Rosenius föredöme fram inom fyra områden. Han tog alltid bibelordet på allvar när han predikade. Han förkunnade inte det populära, utan det nödvändiga och behövliga. Han predikade det dyrbara evangeliet om innebörden i Jesu död för alla människor. Han tog sina lyssnare på allvar eftersom han av egen erfarenhet visste om människans innersta längtan och behov.

Med tanke på att både EFS och ELM-BV är teologiska arvtagare till Rosenius, hans teologi och hans undervisning, kunde de tillsammans visa detta genom sin blomsterhyllning på Rosenius grav på dagen 150 år sedan han dog.


Fakta Roseniussällskapet

Sällskapet, som funnits i ett år, vill verka för att vidga och fördjupa intresset för Carl Olof Rosenius författarskap, sprida kännedom om hans livsgärning samt främja forskning om hans liv, verksamhet och skriftställarskap. Målet är att årligen genomföra minst ett offentligt arrangemang ägnat Rosenius och hans verk. Läs mer på co-rosenius.se

Reportage i Kyrkans tidning om Roseniussällskapets årsmöte 24 februari.

 

 

 

 

 

 

 

 

Sällskapets ordförande LarsOlov Eriksson höll tal vid graven i strålande vinterväder med anledning av 150-års jubileet av Carl Olof Rosenius död. En blomma från ELM-BV, EFS och Roseniussällskapet lades ned på graven och Roseniuspsalmen Med Gud och hans vänskap sjöngs unisont.

Läs LarsOlovs tal vid graven 24 februari 2018