Roseniussällskapets årshögtid 1919

Roseniussällskapets årshögtid 1919 äger rum i Betlehemskyrkan i Stockholm den 16 februari! Boka av i din almanacka!

Betlehemskyrkan är Evangeliska Fosterlandsstiftelsens kyrka i Stockholm. Invigdes 1956.

Verksamheten i kyrkan bedrivs i samarbete mellan EFS Missionsförening i Betlehemskyrkan och EFS Mittsverige

Adress: Luntmakargatan 74

 

 

Den äldsta kyrkan invigdes i oktober 1840, som Sveriges första frikyrkobyggnad med namnet Engelska kapellet (Sergelgatan 6).                      1857-67 var Carl Olof Rosenius anställd som predikant i kyrkan.

Rosenius 150-årsjubileum

Reportage i Kyrkans tidning om Roseniussällskapets årsmöte 24 februari.

 

 

 

 

 

 

 

 

Sällskapets ordförande LarsOlov Eriksson höll tal vid graven i strålande vinterväder med anledning av 150-års jubileet av Carl Olof Rosenius död. En blomma från ELM-BV, EFS och Roseniussällskapet lades ned på graven och Roseniuspsalmen Med Gud och hans vänskap sjöngs unisont.

Läs LarsOlovs tal vid graven 24 februari 2018

Rosenius dagbetraktelse i ny engelsk upplaga !

Day by day WITH GOD heter den nyutkomna reviderade engelska upplagan av Rosenius dagbetraktelse. Warren M Ojala har utgått från de 12 månadshäften som översattes av Maj-Len Henriksson 1983 och sedan utgivits i 16 upplagor. Mr Ojala är amerikan och arbetar för Pietan Publication i New Hampshire, USA. De 12 häftena är nu genomgångna och reviderade och samlade i en samlingsvolym. Layout och typsnitt påminner mycket om den senaste svenska versionen av Husandakt. Tryckt i Estland 2017. 741 sidor. Inbunden, hård pärm. Pris 250:- Distributör i Sverige är Luthersk        Litteratur Mission, Box 39, 91121 Vännäs     

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                    Day by day WITH GOD kommer att visas och försäljas på  Roseniussällskapets årsmöte den 24 februari – se program

ROSENIUSKALENDER 2018 FRÅN BUDBÄRAREN

Kalender 2018 från EFS Budbäraren handlar om Rosenius. Vi firar detta år 150-årsminnet av Rosenius död. Jubileet kommer att uppmärksammas vid Roseniussällskapets årsmöte på Rosenius dödsdag den 24 februari i Roseniuskyrkan i Stockholm dit alla intresserade är hjärtligt välkomna.

Kalendern innehåller ett Roseniuscitat för varje månad och går att beställa gratis från EFS Budbärarens expedition.

 

Insänt av Birgit Severin, Västervik

Rosenius barndomshem i Sävar

Var finns hans like idag                                                                                                att nå ut trots motstånd och ibland djupaste förakt?

Hela min uppväxt och barndom                     
präglades djupt av Rosenius och                                                                       
hans verk själva stommen i livet

För att förstå vad det var som grep tag                                                                 
på djupet av oroliga själar måste jag                                                               
citera en av hans pärlor i sångdiktningen:

Ängsliga hjärta, upp ur din dvala!
Glöm inte alldeles bort vad du har:
Frälsarens vänskap,
nåd och gemenskap!
Ännu han lever, densamme han var.

Stanna och vakna, tänk vad du äger
ej i dej själv, men i Frälsaren kär!
Ren och rättfärdig,
himmelen värdig,
ej i dej själv men i honom du är.

Fastän du ej kan känna och se det,
fast du är syndig och skröplig, likväl
Kristus har köpt dej,
tvagit och döpt dej,
bär och bevarar ock ännu din själ.

Mitt under syndens dagliga plåga
du dock en evig rättfärdighet har.
Jesus allena
tvagit oss rena.
Pris vare Lammet, som synderna bar!

Gud är i Kristus ännu din Fader,
Sonen är ännu din Broder, som dog.
Trofaste Anden
ännu vid handen
ständigt dej leder – är detta ej nog?

O vilka under helgonen äro:
äro så saliga, sucka så tungt,
äro så höga,
se det så föga,
äro så trygga men sällan ha lugnt.

Vandra i tro, men se honom icke,
detta är regeln, det bliver därvid.
Korta minuter
känslan åtnjuter
vad vi i sanning dock äga alltid.

Upp då ur dvalan, ängsliga hjärta,
glöm inte alldeles bort vad du har!
Även den timma
tjockaste dimma
solen fördöljer, är solen dock kvar.

Text: C O Rosenius 1847 (31 år), ngt bearb.
Musik: Oscar Ahnfelt 1850 (37 år)
Melodi:https://www.youtube.com/watch?v=n4n5gSj7Rc8

Recension av David Termén

RECENSION 2017

Den 3 februari 1816 föddes Carl Olof Rosenius i ett av nyläseriet påverkat prästhem i Nysätra, Västerbotten, och han avled i Stockholm den 24 februari 1868. Den 3-4 februari 2016 markerades detta 200-årsminne med ett symposium på Johannelunds teologiska högskola  i Uppsala, i samverkan med Svenska kyrkohistoriska föreningen. 14 teologer medverkade med föreläsningar.

 Symposiet har dokumenterats i en skrift med titeln Carl Olof Rosenius. Teolog, författare, själavårdare, redigerad av docent LarsOlov Eriksson och högskolelektor Torbjörn Larspers (Artos Academic, i samarbete mellan Johannelunds teologiska skriftserie Ingång, EFS läser och Svenska kyrkohistoriska föreningen). Del 1 behandlar Rosenius biografiskt som person och Rosenius i sin tid, del 2 Rosenius som bibelutläggare, luthertolkare, själavårdare och nissionsman, del 3 Rosenius i Amerika, Finland, Danmark och Norge, del 4 möten och konventiklsr i 1840-talets Stockholm samt Rosenius, Pietisten och dagbetraktelserna, del 5 Rosenius i dag och i framtiden. Här erbjuds för första gången en samlad bild av väckelsemannen Rosenius liv och gärning.

Rosenius är värd att uppmärksamma med anledning av den lutherska reformationens 500-års-jubileum, som en av våra främsta förkunnare i Martin Luthers anda. I spåren av det rosenianska 200-årsminnet kommer det nybildade Carl Olof Rosenius-sällskapet att hålla sitt första årsmöte i Roseniuskyrkan i Stockholm den 24 februari 2018, till vilket alla intresserade är välkomna.

David Termén, teol kand, fil mag, Uppsala