NY BOK OM DEN ROSENIANSKA VÄCKELSEN

MIN NÅD ÄR DIG NOG – INFLUENSER AV DEN ROSENIANSKA VÄCKELSEN
Redaktör: Jens Lunnergård
Utgivare: Carl Olof Roseniiussällskapet
Sidor: 129

En antologi med biografiska artiklar om hur olika personer påverkats av Rosenius undervisning. Exempel från kungahuset, kultureliten och kyrkosverige! Dessutom några dagsaktuella vittnesbörd om vad Rosenius har betytt.

Beställ boken genom att sätta in 139:- på Roseniussällskapets swish-nr 123 615 64 75. Som medlem får du boken hemskickad fraktfritt!
Boken går också att beställa från BV Förlag www.bvforlag.se

SOMMARPROGRAM

Program för Roseniusgården sommaren 2022

Söndag 24 juli

Sångkväll vid Roseniusgården kl. 18. Utomhus om vädret tillåter.

Vi sjunger tillsammans: ”Från Lutherpsalm till ny lovsång”

Lars Olov Sjöström, Birgit Hedman m.fl.

Kaffeservering

Arrangörer: Roseniusgårdens Vänner i samverkan med Sensus

Lördag 20 augusti

Roseniusdagen 2022

13.00 ”Det sitter i väggarna”, Roseniusgårdens historia, Lars Olov Sjöström, Roland Ivansson m.fl.

13.45 c:a, kort paus, bokförsäljning

14.00 ”Den rosenianska väckelsens möteslokaler”, Daniel Lindmark, professor vid

Institutionen för idé- och samhällsstudier, Umeå universitet

15.00 Kaffeservering

15.30 Gudstjänst, medverkande präst meddelas senare

Arrangörer: Roseniusgårdens Vänner i samverkan med Luleå stiftshistoriska sällskap och Sensus

NYTT NUMMER AV PIETISTEN

Nytt nummer av seriemagasinet Pietisten, som behandlar Människans fria vilja
Både den som funderat länge på frågan om människans fria vilja och de som nyss börjat fundera har något att hämta i detta nummer av Pietisten. Du får ta del av både psykologins sätt att se på ämnet och Bibelns sätt att se på vår vilja. I detta nummer möter vi en gästföreläsare från Norge, Ole Hallesby, som delger sin syn på tanken om den fria viljan och hur man ska se på uttrycket den trälbundna viljan.

Redaktör: Gunnar Löfgren Pietisten Nr 4 Beställs från www.bvforlag.se 65:-/st Mängdrabatt vid köp av 10 ex! Även tidigare nummer finns i lager!

SOMMARPROGRAM

Program för Roseniusgården sommaren 2022
Söndag 24 juli
Sångkväll vid Roseniusgården kl. 18. Utomhus om vädret tillåter. Vi sjunger tillsammans: ”Från Lutherpsalm till ny lovsång” Lars Olov Sjöström, Birgit Hedman m.fl.
Kaffeservering
Arrangörer: Roseniusgårdens Vänner i samverkan med Sensus
Lördag 20 augusti
Roseniusdagen 2022
13.00 ”Det sitter i väggarna”, Roseniusgårdens historia, Lars Olov Sjöström, Roland Ivansson
m.fl.
13.45 c:a, kort paus, bokförsäljning
14.00 ”Den rosenianska väckelsens möteslokaler”, Daniel Lindmark, professor vid
Institutionen för idé- och samhällsstudier, Umeå universitet
15.00 Kaffeservering
15.30 Gudstjänst, medverkande präst meddelas senare
Arrangörer: Roseniusgårdens Vänner i samverkan med Luleå stiftshistoriska sällskap och Sensus

Ny traktat om Syndernas förlåtelse av Carl Olof Rosenius

Ny reviderad utgåva av Syndernas Förlåtelse utgiven i samarbete mellan Luthersk Litteratur Mission och BV-förlag. 40 sidor Pris 40:-/st

En av den kristna trons huvudartikel! Det är den artikeln som gör oss till kristna, skriver Rosenius. det är så vi blir saliga! Nåden och syndernas förlåtelse måste bli levande i våra hjärtan. Då är vi kristna – lyckliga, glada och saliga. Och Anden gör oss villiga till goda gärningar!

Nytt nummer av seriemagasinet Pietisten. Den kristne guden är problematisk eftersom han är en gud och samtidigt tre, det mysterium vi brukar benämna som treenigheten. Eftersom detta är en central läropunkt i kristen tro får den extra stort utrymme i detta nummer. Förutom treenighetens mysterium tas även den vanligaste gudsbilden upp, den ogine guden. Förutom detta får du även lite gudsbildstankar från Luther samt något om vad Bibeln säger om Gud. Redaktör: Gunnar Löfgren Pietisten Nr 3 Beställs från www.bvforlag.se 65:-/st Mängdrabatt vid köp av 10 ex! Även nr1 och nr2 i lager!

Pietisten nr 3