Luleå stiftshistoriska sällskap 2020

Alla intresserade  – Varmt välkomna till: Föreläsning och årsmöte; Församlingsgården i Bureå
Lördag 21 mars 13.00–16.00, Docent Karl Axel Lundqvist föreläser om Maja Lisa Söderlund i Storkåge
Efter kafferast avslutas sammankomsten med sällskapets årsmöte.


Nationellt stiftshistoriskt symposium i Uppsala
Måndag–tisdag 4–5 maj 
För närmare information hänvisas till Uppsala stiftshistoriska sällskap (uppsala@stiftshistoriska.se) eller dess ordförande, docent Torbjörn Aronsson 073-366 43 86. (OBS: Anmälan senast 31 mars).
Kyrkohistoriska dagen  äger rum den 6 maj i Uppsala, kommer att handla om Socken och stift – regionalt – mikrohistoriskt)  

Symposiet: ”Kretsen kring Rosenius – släkten, vännerna, breven” 
Lördag 15 augusti 13.00–16.30, Roseniusgården i Ånäset 
13.00 – 13.10  Lars-Olov Sjöström, ”Kretsen kring Rosenius – en inledning” 13.10 – 13.50  Inger Boman, ”Maja Lisa Söderlund och Carl Olof Rosenius”
13.50 – 14.30  Flemming Kofod-Svendsen, ”Carl Olof Rosenius och Oscar Ahnfeldt
14.30 –15.00  KAFFE
15.00 –15.40  LarsOlov Eriksson, ”Breven mellan Carl Olof Rosenius och hans norrländska släktingar
15.40 –16.20  Daniel Lindmark, ”Carl Olof Rosenius brev till rådman Lars Petter Wåhlin i Piteå
16.20 – 16.30  Avslutning 
Stöd Stiftshistoriska sällskapet genom medlemskap och/eller köp våra böcker

Symposiet sker i samarbete med föreningen Roseniusgårdens vänner.
Mer information på Luleå stifts hemsida: https://www.svenskakyrkan.se/luleastift/stiftshistoriska-sallskap eller soderberg.k@telia.comLämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *