Roseniussällskapets ordförande tilldelades Svenska Bibelsällskapets Bibelpris 2020 !

LarsOlov Eriksson, präst och ordförande i Evangeliska fosterlandsstiftelsen, docent i Gamla testamentets exegetik, tidigare rektor vid Johannelunds teologiska högskola och författare till ett flertal böcker inom teologi och exegetik.

Bibelpriset delas ut av Svenska Bibelsällskapet och Sigtunastiftelsen till en person ”verksam inom kultur, forskning, samhällsdebatt eller andaktsliv, som i sin gärning ”.bidragit till att göra Bibeln känd och använd

Priskommitténs motivering lyder:”LarsOlov Eriksson tilldelas Svenska Bibelsällskapets bibelpris 2020 för ett långt och omfattande arbete med att göra Bibelns budskap tillgängligt och begripligt i vår tid. Sedan han 1982 var med om att starta bokverket Kommentar till Nya testamentet (KNT) har han varit den drivande kraften för detta moderna och spridda kommentarverk, där hittills 25 volymer utkommit. Som exegetisk forskare har han också velat vända sig till en bred allmänhet utan fackkunskaper. Genom sitt omfattande författarskap, som med djup och bredd rör både Gamla och Nya testamentet och de Apokryfiska böckerna, framstår han som en pedagogiskt driven folkbildare som påtagligt bidragit till att göra Bibeln använd och begriplig i vår tid.”

Direktsänd prisutdelning med kortföredrag av LarsOlov om ”Mina möten med Bibeln” på Youtube-länken https://www.youtube.com/watch?v=ylQvfDdmDbM

VI VILL FRAMFÖRA VÅRA VARMASTE GRATULATIONER OCH GUDS VÄLSIGNELSE TILL VÅR HÖGT VÄRDERADE ORDFÖRANDE!

ROSENIUSSÄLLSKAPETS STYRELSE

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *