SOMMARPROGRAM

Program för Roseniusgården sommaren 2022
Söndag 24 juli
Sångkväll vid Roseniusgården kl. 18. Utomhus om vädret tillåter. Vi sjunger tillsammans: ”Från Lutherpsalm till ny lovsång” Lars Olov Sjöström, Birgit Hedman m.fl.
Kaffeservering
Arrangörer: Roseniusgårdens Vänner i samverkan med Sensus
Lördag 20 augusti
Roseniusdagen 2022
13.00 ”Det sitter i väggarna”, Roseniusgårdens historia, Lars Olov Sjöström, Roland Ivansson
m.fl.
13.45 c:a, kort paus, bokförsäljning
14.00 ”Den rosenianska väckelsens möteslokaler”, Daniel Lindmark, professor vid
Institutionen för idé- och samhällsstudier, Umeå universitet
15.00 Kaffeservering
15.30 Gudstjänst, medverkande präst meddelas senare
Arrangörer: Roseniusgårdens Vänner i samverkan med Luleå stiftshistoriska sällskap och Sensus

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *