SOMMARPROGRAM

Program för Roseniusgården sommaren 2022

Söndag 24 juli

Sångkväll vid Roseniusgården kl. 18. Utomhus om vädret tillåter.

Vi sjunger tillsammans: ”Från Lutherpsalm till ny lovsång”

Lars Olov Sjöström, Birgit Hedman m.fl.

Kaffeservering

Arrangörer: Roseniusgårdens Vänner i samverkan med Sensus

Lördag 20 augusti

Roseniusdagen 2022

13.00 ”Det sitter i väggarna”, Roseniusgårdens historia, Lars Olov Sjöström, Roland Ivansson m.fl.

13.45 c:a, kort paus, bokförsäljning

14.00 ”Den rosenianska väckelsens möteslokaler”, Daniel Lindmark, professor vid

Institutionen för idé- och samhällsstudier, Umeå universitet

15.00 Kaffeservering

15.30 Gudstjänst, medverkande präst meddelas senare

Arrangörer: Roseniusgårdens Vänner i samverkan med Luleå stiftshistoriska sällskap och Sensus

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *