Författararkiv: admin

Roseniussällskapets årshögtid 1919

Roseniussällskapets årshögtid 2019 äger rum i Betlehemskyrkan i Stockholm den 16 februari! Boka av i din almanacka!

Betlehemskyrkan är Evangeliska Fosterlandsstiftelsens kyrka i Stockholm. Invigdes 1956.

Verksamheten i kyrkan bedrivs i samarbete mellan EFS Missionsförening i Betlehemskyrkan och EFS Mittsverige

Adress: Luntmakargatan 74

 

 

Den äldsta kyrkan invigdes i oktober 1840, som Sveriges första frikyrkobyggnad med namnet Engelska kapellet (Sergelgatan 6).                      1857-67 var Carl Olof Rosenius anställd som predikant i kyrkan.

Rosenius 150-årsjubileum

150 år sedan Rosenius dog

Den 24 februari i år var det 150 år sedan Carl Olof Rosenius dog. Detta uppmärksammades av det nybildade Roseniussällskapet.

Högtidsfirandet var förlagt till Roseniuskyrkan, den – såvitt bekant – enda kyrka i världen som har namn efter den store lekmannapredikanten.

Att fira ett helgons dödsdag – eller, som det heter i andra sammanhang, den himmelska födelsedagen – tillhör inte lågkyrklig tradition. Men med tanke på vilken betydelse Rosenius haft och fortfarande har, kan det ändå vara motiverat att minnas just den dag han dog. Han är visserligen inte ett helgon i den mening ordet används i allmänt språkbruk, men han är det i biblisk mening, en av de många som har sin helighet från Kristus Jesus. Om detta påminde sällskapets ordförande LarsOlov Eriksson i inledningen av årshögtiden.

Sedan ett kort årsmöte klarats av, tågade de församlade till Johannes kyrkogård för att på Rosenius grav lägga ner blommor från Carl Olof Roseniussällskapet, EFS och ELM-BV gemensamt.

I ett kort tal påminde sällskapets ordförande om Rosenius bestående insats och om det tal som biskop Beckman höll i samband med jordfästningen. Detta tal utgick från orden i Uppenbarelseboken 14:13: »Saliga de döda som härefter dör i Herren. Ja, säger Anden, de ska få vila efter sina mödor, ty deras gärningar följer efter dem«.

Som avslutning lyftes Rosenius föredöme fram inom fyra områden. Han tog alltid bibelordet på allvar när han predikade. Han förkunnade inte det populära, utan det nödvändiga och behövliga. Han predikade det dyrbara evangeliet om innebörden i Jesu död för alla människor. Han tog sina lyssnare på allvar eftersom han av egen erfarenhet visste om människans innersta längtan och behov.

Med tanke på att både EFS och ELM-BV är teologiska arvtagare till Rosenius, hans teologi och hans undervisning, kunde de tillsammans visa detta genom sin blomsterhyllning på Rosenius grav på dagen 150 år sedan han dog.


Fakta Roseniussällskapet

Sällskapet, som funnits i ett år, vill verka för att vidga och fördjupa intresset för Carl Olof Rosenius författarskap, sprida kännedom om hans livsgärning samt främja forskning om hans liv, verksamhet och skriftställarskap. Målet är att årligen genomföra minst ett offentligt arrangemang ägnat Rosenius och hans verk. Läs mer på co-rosenius.se

Reportage i Kyrkans tidning om Roseniussällskapets årsmöte 24 februari.

 

 

 

 

 

 

 

 

Sällskapets ordförande LarsOlov Eriksson höll tal vid graven i strålande vinterväder med anledning av 150-års jubileet av Carl Olof Rosenius död. En blomma från ELM-BV, EFS och Roseniussällskapet lades ned på graven och Roseniuspsalmen Med Gud och hans vänskap sjöngs unisont.

Läs LarsOlovs tal vid graven 24 februari 2018

Rosenius dagbetraktelse i ny engelsk upplaga !

Day by day WITH GOD heter den nyutkomna reviderade engelska upplagan av Rosenius dagbetraktelse. Warren M Ojala har utgått från de 12 månadshäften som översattes av Maj-Len Henriksson 1983 och sedan utgivits i 16 upplagor. Mr Ojala är amerikan och arbetar för Pietan Publication i New Hampshire, USA. De 12 häftena är nu genomgångna och reviderade och samlade i en samlingsvolym. Layout och typsnitt påminner mycket om den senaste svenska versionen av Husandakt. Tryckt i Estland 2017. 741 sidor. Inbunden, hård pärm. Pris 250:- Distributör i Sverige är Luthersk        Litteratur Mission, Box 39, 91121 Vännäs     

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                    Day by day WITH GOD kommer att visas och försäljas på  Roseniussällskapets årsmöte den 24 februari – se program

ROSENIUSKALENDER 2018 FRÅN BUDBÄRAREN

Kalender 2018 från EFS Budbäraren handlar om Rosenius. Vi firar detta år 150-årsminnet av Rosenius död. Jubileet kommer att uppmärksammas vid Roseniussällskapets årsmöte på Rosenius dödsdag den 24 februari i Roseniuskyrkan i Stockholm dit alla intresserade är hjärtligt välkomna.

Kalendern innehåller ett Roseniuscitat för varje månad och går att beställa gratis från EFS Budbärarens expedition.

 

Insänt av Birgit Severin, Västervik

Rosenius barndomshem i Sävar

Var finns hans like idag                                                                                                att nå ut trots motstånd och ibland djupaste förakt?

Hela min uppväxt och barndom                     
präglades djupt av Rosenius och                                                                       
hans verk själva stommen i livet

För att förstå vad det var som grep tag                                                                 
på djupet av oroliga själar måste jag                                                               
citera en av hans pärlor i sångdiktningen:

Ängsliga hjärta, upp ur din dvala!
Glöm inte alldeles bort vad du har:
Frälsarens vänskap,
nåd och gemenskap!
Ännu han lever, densamme han var.

Stanna och vakna, tänk vad du äger
ej i dej själv, men i Frälsaren kär!
Ren och rättfärdig,
himmelen värdig,
ej i dej själv men i honom du är.

Fastän du ej kan känna och se det,
fast du är syndig och skröplig, likväl
Kristus har köpt dej,
tvagit och döpt dej,
bär och bevarar ock ännu din själ.

Mitt under syndens dagliga plåga
du dock en evig rättfärdighet har.
Jesus allena
tvagit oss rena.
Pris vare Lammet, som synderna bar!

Gud är i Kristus ännu din Fader,
Sonen är ännu din Broder, som dog.
Trofaste Anden
ännu vid handen
ständigt dej leder – är detta ej nog?

O vilka under helgonen äro:
äro så saliga, sucka så tungt,
äro så höga,
se det så föga,
äro så trygga men sällan ha lugnt.

Vandra i tro, men se honom icke,
detta är regeln, det bliver därvid.
Korta minuter
känslan åtnjuter
vad vi i sanning dock äga alltid.

Upp då ur dvalan, ängsliga hjärta,
glöm inte alldeles bort vad du har!
Även den timma
tjockaste dimma
solen fördöljer, är solen dock kvar.

Text: C O Rosenius 1847 (31 år), ngt bearb.
Musik: Oscar Ahnfelt 1850 (37 år)
Melodi:https://www.youtube.com/watch?v=n4n5gSj7Rc8