ROSENIUSLITTERATUR

Rosenius författarskap – av Börje Karlsson

Carl Olof Rosenius (1816– 1868) var en centralgestalt i den evangeliska väckelse som drog fram över vårt land under  1800- talet. Genom sitt författarskap gav han god andlig föda åt väckelsens folk. Han var en av de mest lästa och mest översatta svenska författarna i Sverige under 1800- och  1900-talen. Innan pocketböckerna kom, låg Rosenius som trea i författarnas svensktopp. Bara Selma Lagerlöf och August Strindberg låg klart före.

Det har getts ut ett 100-tal titlar av Rosenius på svenska. Själv gav han ut endast ett fåtal böcker. Det mesta i hans böcker är hämtat från hans månadstidskrift Pietisten, som han redigerade från 1842 till  1867. Tidskriften fick stor spridning bland Sveriges kristenfolk och hade på 1860-talet nått en upplaga på 10 000 ex, vilket kan jämföras med landets största tidning Aftonbladet, som då hade en upplaga på 4 000 ex. Genom Pietisten vann Rosenius stort andligt inflytande på kristenlivet i vårt land.

En särställning i Rosenius’ författarskap har hans Betraktelser för var dag i året. Den har sen 1874 kommit ut i  40 upplagor på sammanlagt 186 000 ex. År 1989 gavs boken ut i reviderad utgåva på NSM-förlaget under titeln Husandakt. Fram till år 1993 hade boken reviderats ytterligare och gavs nu ut i samproduktion med BV-Förlag. Man kan fortfarande läsa denna andaktsbok och få god andlig behållning. Den senaste språkligt moderniserade 39:e upplagan utkom på BV Förlag 2016 i samband med 200- års jubileet av Rosenius födelse. Redan året därpå, 2017, gav förlaget ut den 40:e upplagan

Rosenius’ andliga inflytande sträcker sig inte bara till Sverige utan också till  många andra länder. Hans skrifter har översatts till åtminstone  40 olika språk. Hans böcker har tryckts i över två miljoner ex. på svenska och över en miljon ex. på andra språk. I Norge, där hans inflytande varit mycket starkt, särskilt i inremissionskretsar, har under senare år ett flertal av Rosenius’ mest kända böcker getts ut. År 2000 gavs hans husandaktsbok ut i en ny språkdräkt.

Budskapet i Rosenius’ böcker är fortfarande aktuellt. Ännu finns en del av hans böcker tillgängliga. Här ges gedigen biblisk undervisning, som passar även nutidens kristna. Finns det för resten några roseniusläsare kvar i vårt land? Kanske är det fler än man kan tro. Ett är säkert: det finns mycket i Rosenius’ produktion, som är väl värt att bevara. Men vad kan man göra för att popularisera Rosenius? EFS-Förlaget och på senare tid BV-förlag har aktivt bidragit till nyutgivning av hans böcker. Finns det fler förlag som är intresserade?  Klart är att språket i hans böcker då måste moderniseras. .

Börje Karlsson, Kyrkhult

Se vidare om Rosenius litteratur:

bibliografi (dansk och det mesta av norsk o svensk utgivning)

biografier

pappersböcker

– ljudböcker

E-böcker