Biografier och litteratur om Rosenius

Biografier och litteratur om Rosenius:

Titel: Carl Olof ROSENIUS -Teolog, författare, själavårdare.

Redaktörer: LarsOlov Eriksson, Torbjörn Larspers

Förlag:  Artos

Distributör: Budbäraren. Beställ!

Titel: Vid Guds hjärta – CARL OLOF ROSENIUS – en lekmannapredikants liv och gärning.

Författare: Christer Andersson

Förlag: BV-Förlag 2008. Köp!

C.O Rosenius som teolog

Författare:  Ture Lindholm

Titel:  C.O Rosenius som teolog – grunddragen i hans åskådning

Utgivningsår:  1972

Din tillgivne Rosenius

Författare:  Nils Dahlberg

Titel:  Din tillgivne Rosenius

Utgivningsår:  1968

Innehåll:  Brev som Rosenius skrev till sina vänner. Friar brevet till Agatha.

Förlag: Evangeliska Fosterlandsstiftelsens bokförlag

                      

 

Den levande Rosenius

Författare:  Sverre Norborg, (översatt från   norskan av Lennart Linder)

Titel:  Den levande Rosenius

Utgivningsår:  1966

Förlag: Fosterlands-stiftelsen

Författare:   Sven LodinC.O Rosenius - Hans liv och gärning

Titel:   C.O Rosenius – Hans liv och gärning

Utgivningsår:   1956

Förlag: Evangeliska  Fosterlandsstiftelsens bokförlag

C.O Rosenius. Sveriges främste lekmannapredikant

Författare:  Karl Linge

Titel:  C.O Rosenius, Sveriges främste lekmannapredikant

Utgivningsår:  1956

Förlag: J. A. Lindblads förlag

Gud förer sina heliga underligenFörfattare:  Per-Olof Sjögren

Titel:  Gud förer sina heliga underligen –               studier i anfektelsens begrepp hos C. O. Rosenius

Utgivningsår:  1951

Förlag: Svenska kyrkans diakonistyrelsens förlag

Bilder ur Carl Olof Rosenius livFörfattare: Arvid Ek

Titel:  Bilder ur Carl Olof Rosenius liv

Utgivningsår:  1949

Förlag: Östgötens boktryckeri, Linköping

Övrigt: Små episoder ur Rosenius liv, kommenterade av författaren.

Lag och evangelium i C.O Rosenii betraktelser

Författare:  Gunnar Rosendal

Titel:  Lag och evangelium i C.O Rosenii betraktelser

Utgivningsår:  1944

Förlag: Pro Ecclesia

Författare:  Alexander Rydberg

Titel:  Carl Olof Rosenius – kyrkohistorisk studie

Utgivningsår:  1938

Förlag: Svenska Kyrkans Diakonistyrelses förlag, Stockholm

Författare:  Sven Lodin
Titel:  
Carl Olof Rosenius i unga år
Utgivningsår:  
1933

Författare:  Axel Johansson

Frälsningsbegreppet hos Carl Olof Rosenius

Titel:  Frälsningsbegreppet hos Carl Olof Rosenius

Utgivningsår:  1936

Förlag: SKDB

Ur den svenska folkväckelsens historia och tankevärldFörfattare:  Gunnar Westin

Titel:  Ur den svenska folkväckelsens historia och tankevärld

Utgivningsår:  1930

Förlag: Evangeliska Fosterlandsstiftelsens bokförlag

                                                                                                                                                Försoningen enligt C.O Rosenius och P WaldenströmFörfattare:  Carl Olsson

Titel:  Försoningen enligt C.O Rosenius och P Waldenström

Utgivningsår:  1928                                            

Förlag: Svenska kyrkans diakonistyrelses förlag                                               

C.O Rosenius -Hans liv och gärning

Författare:  Sven Lodin

Titel:  C.O Rosenius – hans liv och förkunnelse

Utgivningsår:  1922

C.O Rosenius förkunnelseFörfattare: Gustaf Brandt 

Titel:  C.O Rosenius förkunnelse – en studie i svensk lekmannapredikan.

Utgivningsår:  1918

Förlag: Almqvist & Wiksells boktryckeri AB

Övrigt: En akademisk avhandling.

Carl Olof Rosenius och hans livsverkFörfattare:  Vendela Emanuelsson

Titel:  Carl Olof Rosenius och hans livsverk – ett hundraårsminne

Utgivningsår:  1916

Förlag: J. A. Lindblads Förlag

Författare:  Gustaf Brant
Titel:  Utkast till en Roseniusbiografi
Utgivningsår:  1914
Övrigt:  Hämtad ur Kyrkohistorisk tidskrift

Henrik Schartau och Carl Olof Rosenius

Författare:  Emil Berg                  

Titel:  Henrik Schartau och Carl Olof Rosenius

Utgivningsår:  1914

 

Rosenius

Författare:  Lechard Johannesson

Titel:  Rosenius

Utgivningsår:       ?

Förlag: Evangeliska Fosterlandsstiftelsens bokförlag

   

C.O Rosenius hans lif och verksamhetFörfattare:  Lina Sandell & Amy Moberg

Titel:   Rosenii lefnadsteckning

Utgivningsår:  1898 (fjärde upplagan)

Innehåll:  En biografi av C.O Rosenii liv. Den första som kom ut.

Övrigt:  Lina Sandell skrev de båda första kapitlen och Amy Moberg de övriga. Amy Moberg var under många år Rosenius privatskreterare.

Förlag: Evangeliska Fosterlandsstiftelsens bokförlag

                                           

Författare: Ernst Lönegren                                                                                        

Titel : C.O. Rosenius

                    Ur minnet och dagboken

Författare:  Bernhard Wadström

Titel:  Ur minnet och dagboken, tre band            

Utgivningsår:  1897 (första bandet)            

Förlag: Fosterlandsstiftelsens förlag