BIBLIOGRAFI – danska och det mesta på svenska och norska

 

Författare är Flemming Kofod-Svendsen, filosofie doktor, teol.kand, kyrkohistoriker, dansk sockenpräst och fd minister i danska regeringen. Bibliografien er publiceret i Kirkehistoriske Samlinger 2014. Kirkehistoriske Samlinger udgives af Selskabet for Danmarks kirkehistorie

52 sidor (bläddra med pilarna längst ner på varje sida !)

 

 

Trykt-Rosenius-KS