Rosenius Röda Pocketserie 1-7

v

7 pocketböcker av Rosenius. Ett koncentrat av Rosenius undervisning.

  1. Gud, den underbare
  2. Syndens dagliga plåga
  3. Det är en som har dött
  4. Rättfärdig i Jesus
  5. Guds Ande och Ord
  6. Bröders gemenskap
  7. O Jesus – bli när oss!

Utgivare: BV-förlag 2008-2011                                                                                     Finns även som ljudböcker och E-böcker !