Roseniusutgivning (E-böcker)

 E-böcker om och av Rosenius:

Köp din E-bok genom att ladda ner den via en internetbokhandel tex Bokus el Ad-Libris!

 Låna gratis din E-bok under 30 dagar genom  att ladda    ner den via närmaste bibliotek !

 Husandakt – betraktelser för var dag i året          747 sidor.  Rosenius klassiska andaktsbok.                39;e upplagan. Språkligt reviderad.                            BV-förlag 2016.

Christer Andersson: Vid Guds hjärta –                        Carl Olof Rosenius – en lekmannapredikants         liv och gärning (biografi)                                           BV-Förlag  2008.

 

                                    

Kristus – vårt liv – 31 kortandakter                             BV-Förlag 2010.

Bok 1: Gud den uppenbare                                           BV-Förlag 2012

Bok 2: Syndens dagliga plåga                                         BV-Förlag

Bok 3: En har dött för alla                                           BV-Förlag

Bok 4: Rättfärdig i Jesus                                               BV-Förlag  

Bok 5: Guds Ande och ord                                             BV-Förlag   

Bok 6: Bröders gemenskap                                           BV-Förlag    

Bok 7: Jesus – bli när oss !                                               BV-Förlag