Roseniusutgivning (ljudböcker)

Ljudböcker av Rosenius:

Bok 1: Gud den uppenbare  (mp3 eller audio)

Bok 2: Syndens dagliga plåga  (mp3 eller audio)

Bok 3: En har dött för alla  (mp3 eller audio)

Bok 4: Rättfärdig i Jesus  (mp3 eller audio)

Bok 5: Guds Ande och ord (mp3 eller audio)

Bok 6: Bröders gemenskap (mp3 eller audio)

Bok 7: Jesus – bli när oss ! (mp3 eller audio)

Bok 1-7: Samlingsvolym (endast mp3)

Utgivare: BV- Förlag – Köp ljudbok