Roseniusutgivning (pappersböcker)

Förteckning över Rosenius bokutgivning

De flesta av dessa böcker är hämtade från Pietisten som C.O Rosenius var redaktör för. Det har kommit ut ca 100 olika titlar av Rosenius på svenska. Hans skrifter har översatts i över 40 språk. Den mest spridda boken är ”Betraktelser för var dag i året”. Rosenius böcker har tryckts i över 2 milj. ex på svenska och 1 milj. på utländska språk. Denna lista som finns på denna sida är ännu inte komplett. Är det så att du vet om någon bok som inte finns med på listan så hör av dig.

Rosenius översatte även en del böcker. Bl.a. den kända boken av John Bunyan: ”Kristens resa”. Boken hade tidigare bara översatts från tyskan. Språket i den översättningen var något föråldrat och stämde inte helt med originalet. Rosenius valde då att göra en översättning direkt från engelskan. Bokens första upplaga kom ut 1854.

De flesta av dessa böcker är mycket svåra att få tag på. Antikvariat och loppmarknader är dock platser som du kanske lyckas finna böckerna på. Om du vill ha mer information om detta så kan du kontakta oss. De böcker som finns tillgängliga i handeln har en köp-länk till tex BV-Förlags eller Artos webshop

Vi har försökt ge en liten kort beskrivning av varje bok som finns här nedan. Det är dock väldigt svårt att veta tryckår på vissa böcker. i de flesta fall står det ett årtal, men det kan vara den andra, tredje eller fjärde upplagan. Jag hoppas att ni har överseende med det.

Böcker och häften vars innehåll är hämtat ur Rosenius skrifter i bokstavsordning:

Berättelser ur lifvet

Titel:   Berättelser ur lifvet

Utgivningsår:  1899 (band 1) 1914 (band 2)

Innehåll:   Berättelser valda av C.O Rosenius.

Förlag: Evangeliska Fosterlandsstiftelsens bokförlag

 

Bref i andliga ämnen

 

Titel:   Bref i andliga ämnen

Utgivningsår:   1868, andra upplagan

Förlag:   Normans Förlag

Övrigt:   Brev som är skrivna av Rosenius.

De trognas frihet ifrån lagen

 

Den der winner

 

Titel:   Den där vinner  eller Guds fältlif på jorden – en studie över Efesierbrevet 6:10-18.

Utgivningsår:

Förlag:   Fosterlandsstiftelsens förlag

 

 

De dödas uppståndelse och ett evigt lif

 

Titel:  De dödas uppståndelse och ett evigt lif –  Betraktelser över kapitel 15 i Paulus första brev till Korintierna

Utgivningsår:  1913, 3:e upplagan

Förlag: Evangeliska Fosterlands-Stiftelsens Förlags-Expedition

 

 

Den tiden deruti du sökt varder

Den christliga erfarenhetens under : framställda i
C.O. Rosenii utläggning af Romarbrefwets 7:de kapitel

Den hemmeliga död

 

Titel:  Den hemmeliga död – en förmaning till de christna : om trons bewisning i lefwernet

Utgivningsår:  1888 (tredje upplagan)

Förlag: M Andersens Förlag

 

 

Den hemmeliga död

 

 

Titel:  Den hemliga döden

Utgivningsår:  1948

Förlag: BV Förlag

 

Fader vår

 

Titel:  Fader vår

Utgivningsår:  1869, 5:e upplagan

Förlag: German Hall, Jönköping

Övrigt: Genomgång av bönen Fader vår.

                                                                            Titel: Guds barns trygghet – volym 1 och II

Utgivningsår 2020 och 2021

Förlag: EFS Budbäraren

 

Titel:  Husandakt – betraktelser för var dag i året  Köp Husandakt:

Husandakt 

1989                                                2017 (40:e upplagan)

Utgivningsår:  1989/2016/2017

Innehåll:  En andakt för varje dag på året.

 

Hvad gjorde Gud

Titel:  Hvad gjorde Gud – Betraktelse över Rom 8:1-4.

Utgivningsår:  1913, andra upplagan

Förlag: Evangeliska Fosterlands-stiftelsens förlag

Hemligheter uti lagen och evangelium

 

 

I Guds hjärta

Titel:  I Guds hjärta

Utgivningsår:  1992

Förlag:   EFS förlaget
I Guds hjärta, är en samling av de sju pocket böckerna nedan  – en systematisk sammanställning av Rosenius teologi

se innehållsförteckning

 

I Guds hjärta blev Röda serien::

Språkligt reviderad upplaga åter utgiven i pocketversion

Finns även som ljudböcker (audio och mp3) och som e-böcker.

Titlar:
Bok 1: Gud den underbare (tidigare Det finns en Gud) -ny upplaga 2020
Bok 2: Syndens dagliga plåga – ny upplaga 2020
Bok 3: En dött för alla
Bok 4: Rättfärdig i Jesus
Bok 5: Guds Ande och ord
Bok 6: Bröders gemenskap
Bok 7: Jesus, bli när oss (tidigare O Jesus, bliv när oss!
Utgivningsår:   1:2008, 2020, 2009: 2-4. 2010: 5-7  (första utgåvan 1974- 1975)
Förlag: BV-Förlag  (första utgåvan EFS-förlaget)
Köp någon av pocketböckerna eller hela serien!

 

I, som uti ett hopp fångne liggen

 

Titel:  I, som uti ett hopp fångne liggen

Utgivningsår:  1909 (femtonde upplagan)

Förlag: Evangeliska Fosterlands-Stiftelsens förlag

 

 

 

Titel:  Jag hör hans röst, del 1 och 2 – dagliga  betraktelser uppställda utifrån kyrkoåret

Utgivningsår:  1980

Förlag: EFS förlaget

 

Jag, jag.... för min skull

 

Titel:  Jag, jag… för min skull, eller Den enda stora huvudsaken vid vår frälsning

Utgivningsår:  1941

Förlag: BV-Förlag,

 

 

Korta dagbetraktelser

Titel:  Korta dagbetraktelser

Utgivningsår:  1954 (tredje upplagan)

Innehåll:  Korta dagbetraktelser för var dag i året.

Förlag: Evangeliska Fosterlandsstiftelsens förlag

 

Titel: Kretsen kring Rosenius, släkten, vännerna och breven

Utgivningsår: 2021

Förlag: Artos

 

 

Titel: Kristus – vårt liv (31 kortandakter)

Utgivningsår: 2010

Förlag: BV-Förlag                                               Köp!

 

Morgonsljus

 

Titel:  Morgonljus (häftad)

Utgivningsår:  1965

Innehåll:  62 bibelbetraktelser
hämtade ur ”betraktelser för var dag i året”, sammandragna och språkligt bearbetade av Arvid Ek.

 

Människans upprättelse och fall

 

Titel:   Människans fall och upprättelse

Utgivningsår:  1971 (andra upplagan 1872)

Innehåll:  Skapelsen, syndafallet, upprättelsen

 

 

Titel: Nytt och gammalt från Nådens rike

Något om äktenskapet

Några ord i kyrkl. frågor

Några ord om barndopet

 

Några ord om evagelium

Titel:   Några ord om evagelium

Utgivningsår:   1945

Förlag:   BV-Förlag

 

Om Herrens heliga nattvard och om dess värdiga åtnjutande

Om Guds ords bruk

Om ett kristligt lefverne

Om de trognas rätta förhållande mot ny och främmande lärdom

Om den sanna bättringen och tron

Om det heliga dopet

Om det heliga dopet jemte några ord om barndopet

Om dopet och pingströrelsen

Om lagen och dess förnämsta ändamål

 

Titel:  Om lagen och dess förnämsta ändamål

Utgivningsår:  1947

Förlag: BV Förlag

 

 

Om syndernas förlåtelse

Titel:  Om syndernas förlåtelse

Format: Häftad 41 sidor

Utgivningsår:  1974

Förlag: BV-Förlag

 

Om de hemska tviflen på allt heligt

 

Titel:  Om de hemska tviflen på allt heligt

Utgivningsår:  1909

Förlag: Evangeliska Fosterlands stiftelsens Förlag

 

Om ett christligt leverne  Betraktelse över Kolosserbrevet

Passionsbetraktelser

 

Titel:  Passionsbetraktelser

Utgivningsår:  1876 (första upplagan)

Förlag: U.L Normans

Övrigt: Predikningar av Rosenius från Betlehemskyrkan nedtecknade av A.J Petersson

 

Pietisten

Predikningar 1:a årg    Rosenius/Waldenström

 

Rosenii dagbetraktelser mars

 

Titel:  Rosenii dagbetraktelser, månadshäften

Utgivningsår:  1983

Innehåll:   Dagbetraktelser, sammanställda
av Erik Persson

Utgivare: Luthersk Litteratur Mission

 

Romarbrevet



Titel:
  Romarebrevet 1 & 2

Utgivningsår:  1874 (andra upplagan)

Innehåll:  Utläggning av Romarbrevet

Samlade skrifter band 1

Samlade skrifter band 2

Samlade skrifter band 3

Samlade skrifter band 4

Små synder

 

Tio Guds bud

 

Titel:  Tio Guds bud

Utgivningsår:  1873 (femte upplagan)’

Förlag: U.L Normans boktryckeri

 

 

Tänk på att du helgar hvilodagen

 

 

Titel: Ur den svenska folkväckelsens
historia och tankevärld
Brev till hans vänneri Amerika. (Rosenius 
rapporterar om Guds Ords framgång)

Författare: Gunnar Westin

Förlag: EFS, 2007a

 

 

Vägledning till frid

 

Titel:  Vägledning till frid

Utgivningsår:  1994

Förlag: BV-Förlag, tidigare utgiven i samproduktion EFS-BV-Förlag

 

Vägen till frihet

 

Titel:  Vägen till frihet

Utgivningsår:  1964

Förlag: BV-Förlag

 

 

Villkoren för ett gott nytt år

               

Titel: Villkoren för ett gott nytt år

Utgivningsår:   1949′

Förlag:   Bibeltrogna Vänners förlag

 

Änkan i Sarpat eller ”Vad fattas mig ännu?”