Innehållsförteckning – I Guds hjärta

Bok 1 Gud, den underbare (Det finns en Gud)
* Rosenius – vem var han?
* Rosenius och hans teologi – några ord till läsaren
* Gud, den underbare – som skapat oss
* Gud, den underbare – som vill vara vår Gud
* Gud, den underbare – som hjälper i all nöd
* Gud, den underbare – som tröstar i alla bekymmer
* Gud, den underbare – som ger oss dagligt bröd
* Gud, den underbare – som uppmanat oss att be
* Gud, den underbare – som lovat oss bönhörelse
* Gud, den underbare – som är värd vår lovsång
* Herrens vägar (sång)

Bok 2 Syndens dagliga plåga
* Syndens dagliga plåga – började på fallets dag
* Syndens dagliga plåga – är större än vi tror
* Syndens dagliga plåga – lär vi känna genom lagen
* Syndens dagliga plåga – gör oss ofta förvirrade
* Syndens dagliga plåga – kan visa sig i tvivel på allt heligt
* Ängsliga hjärta (sång)
* Syndens dagliga plåga – men samtidigt en daglig rättfärdighet
* Våga dig! (sång)

Bok 3 En dött för alla
* En dött för alla – enligt Guds eviga frälsningsråd
* En dött för alla – så som Herren lovade på fallets dag
* En dött för alla – det är hemligheten som Gud vill uppenbara
* En dött för alla – det är ett glädjebud för syndare
* Den stora julgåvan (sång)
* En dött för alla – och en blick på den korsfäste livet dig ger
* En dött för alla – för en god herde ger sitt liv för fåren
* Vad skedde uti Kristi död (sång)
* En dött för alla – det skall vi sjunga om i evighet
* På nåden i Guds hjärta (sång)

Bok 4 Rättfärding i Jesus
* Rättfärdig i Jesus – fri från lagen
* Rättfärdig i Jesus – frikänd från all synd
* Rättfärdig i Jesus – utblottad på allt eget
* Herren vår rättfärdighet (sång)
* Rättfärdig i Jesus – varje stund och trots all synd

Bok 5 Guds Ande och ord
* Guds Ande och Ord – är det viktigt att akta på
* Guds Ande och Ord – vill bo hos oss o all sin rikedom
* Var jag går (sång)
* Guds Ande och Ord – kan bevara oss från att villas bort
* Guds Ande och Ord – gör dopet till ett livets vatten
* Guds Ande och Ord – möter oss redan som små i dopets bad
* Guds Ande och Ord – förmedlar
* Guds Ande och Ord – talar om vilka som är värdiga nattvarsgäster
* Med Gud och hans vänskap (sång)

Bok 6 Bröders gemenskap
* Bröders gemenskap – gör oss till ett i ”den sanna kyrkan”
* Bröders gemenskap – vilar på syndernas förlåtelse
* Bröders gemenskap – skall präglas av kärlek
* Bröders gemenskap – vittnar om en ny födelse
* Bröders gemenskap – är en gemenskap av ”präster”
* Bröders gemenskap – finns trots all olikhet mellan Guds barn

Bok 7 O Jesus bliv när oss
* O Jesus, bliv när oss – och lär oss den nya sången
* O Jesus, bliv när oss – och ge oss visshet om vår barnarätt
* O Jesus, bliv när oss – och utrannsaka våra hjärtan
* O Jesus, bliv när oss – och hjälp oss att tro när vi inte ser
* O Jesus, bliv när oss – och helga du vårt liv
* O Jesus, bliv när oss – och stärk oss i ett levande hopp
* O Jesus, bliv när oss – och håll oss beredda inför din ankomst
* Jag är en pilgrim (sång)