Recensioner av Min nåd är dig nog

Kjell Krüger, Rognan, Norge (införd i Brevet, organ för Luthersk Litteratur Mission)

Recensio-Kjell-Kruger

Jan Nilsson, Vännäs (införd i Pietisten, organ för Evangelisk Luthersk Samling)

Recension-Jan-Nilsson