Rosenius – missionen

”Rosenius-Missionen”…

När hovrättsrådinnan Thesleff hamnade på sjukhus och dog ville hennes arvingar sälja bostaden så morfar och moster Etel blev tvungna att flytta. Bodil och Henrik Smedjebacka – senare chef för Finska Missionssällskapet – skulle resa till England på språkkurs och sedan som missionärer till Tanzania. Så morfar och Etel fick hyra deras bostad.

Moster Ester kom på besök och tittade i Smedjebackas bokhylla, började läsa Rosenius ”Betraktelser för var dag i året” och blev genast stormförtjust  Det blev också genast Mammas käraste bok för decennier framåt. Och i 20-årsåldern fick jag mitt exemplar som gåva av Mamma. Needless to say att det ögonblickligen blev också min käraste bok…

Genast när jag började få ”riktig” lön gav jag min månadsgåva till något gott ändamål. I början gick den till Finska Missionssällskapet. Men rätt snart började jag skriva ”för Biblar” på inbetalningen. Professor Raimo Harjula var rektor för teologiska högskolan i Makumira i Tanzania och jag sände pengar till honom för Swahili Roseniusar…

En dag fick jag höra av honom att han inte fått mina pengar och att Finska Missionssällskapet meddelat att jag inte sänt några pengar. Jag rusade upp till högsta chefen – tror han hette Hukka – med kvittot i hand. Och han visade ingen ånger! Tvärtom sade han att jag måste bidra till de administrativa utgifterna! Jag hotade med offentlighet.

Så saken undersöktes och jag fick veta att de pengar jag i något tiotal år sänt för Biblar nog ”i allmänhet gått på ett konto för Biblar”. Vad skulle jag nu göra? Jag deppade, och började översätta Rosenius ”Betraktelser för var dag i året” till engelska i hopp om att den skulle bli språngbräda till lokala språk.
När jag var färdig behövde jag ett tryckeri för min ”Day by Day with God” och Etel gav mig adressen till Gospel Literature Service i Bombay och vi bad så de accepterade att trycka den och från 1975-2015 har jag nu betalt min gåva för denna bok på många språk varje månad. Och kontakterna har jag – hör och häpna – till största delen fått av Etel.

När vi behövde lokalspråksversioner för Indien visade hon mig Herald of His Coming och jag skrev till Professor Spurgeon och han översatte alla 12 månadsvolymerna till Tamil, hans vän Mr. Vijaya Raj alla 12 volymer till Malayalam och Dr. Yobu alla 12 till Telegu. Mr. David översatte dem till Hindi… När Etel dog betalade jag LLM 200.000 SEK för de indiska versionerna.

När vi behövde distributionskanaler gav hon mig adresserna till Far East Broadcasting Co. och Trans World Radio. Vi bad och båda organisationerna accepterade böckerna för distribution. FEBA nådde ett område med 2000 miljoner människor och TWR 85% av världens befolkning… Etels missionsland” var Indien.

Hon satte mig också i kontakt med Operation Mobilisation vars bönebrev hon mycket ivrigt bad för. Och via deras ”Operation World” kom jag i kontakt med över 30.000 evangeliska missionärer världen runt. Mammas andel av arvet efter Ester var 100.000 SEK och dessa pengar har gått till Rosenius betraktelser på Swahili. Kenya Missionen var Esters ”fält”.

Maj-Len Henriksson Österbotten