Kategoriarkiv: Uncategorized

Referat från årshögtiden för Roseniussällskapet 16 februari

Carl Olof Roseniussällskapets årshögtid firades i Betlehemskyrkan 190216 med ett 30-tal deltagare. (korrigerad bildtext)Styrelsen samlad vid Rosenius talarstol som forfarande är i bruk i Betlehemskyrkan. Fr v Torbjörn Larspers, Uppsala,  Jens Lunnergård, Sollentuna,  LarsOlov Eriksson, Uppsala,, Birgit Hedman, Umeå och Lars G Brandt från Vännäs.
Torbjörn Larspers, teol doktor, talade tankeväckande om Rosenius och hans intresse för martyrerna. Magnus Persson, nyligen prästvigd i EFS, var huvudtalare och berättade hur boken Syndens dagliga plåga väckte upp hans intresse för Rosenius och medförde en radikal förändring i hans trosliv – från härlighetsteologi till ”ärlighetsteologi”. Syndafördärvet inom oss måste avslöjas innan vi får smak på evangeliet och inser vårt behöv av syndernas förlåtelse. Magnus påpekade också att förkunnaren inte får skymma Jesus, Rosenius ska blekna bort och Jesus och hans försoning ska bli stor.
På årsmötesförhandlingarna fick styrelsen förnyat förtroende. Ordförande LarsOlov informerade om planerna på att publicera 40 st nyupphittade predikomanus i original. Ett flertal förkunnare kommer  utifrån dessa att skriva en predikan i Rosenius anda som kommer att tryckas. Den första boken av fyra beräknas komma ut i sommar. Dessutom pågår revidering och nyöversättning av Rosenius lilla dagbetraktelse.

NYHET! Carl Olof Rosenius betydelse – regionalt, nationellt och internationellt 150:-

Rosenius skrifter på olika språk på bokbordet vid årshögtiden i Betlehemskyrkan

 

 

 

 

.

Ny jubileumsskrift om Carl Olof Rosenius

Carl Olof Rosenius betydelse regionalt, nationellt och internationellt      Utgivare: Luleå stifts kyrka historiska sällskap                                        Redaktör: Professor Daniel Lindmark

Roseniusläsning i Västerbotten av Daniel Lindmark                                          Rosenius som stadsmissionär av LarsOlov Eriksson                                            Fem nyfunna Roseniusbrev av LarsOlov Eriksson                                            Carl Olof Rosenius och Amerikaemigrationen av Kjell Söderberg                    Häftad 117 sid. Pris 150:-                                                                                    Kan beställas på BV Förlags webshop www.bvforlag.se

Roseniussällskapet på Bokmässan i Göteborg

Rosenussällskapet deltog på årets bokmässa på Svenska Mässan i Göteborg. Som ny medlem i DELS – De Litterära Sällskapen var vi representerade  i DELS monter under söndagen den 30 september. 

På söndag 30 sept kl 15.00 medverkade Roseniussällskapet  på DELS litterära scen. Teologie doktor Rune Imberg höll föredrag över ämnet Rosenius – succéförfattaren som  inte skrev några böcker

J