Målsättning

 

Carl Olof Roseniussällskapets ändamål:

  • att vidga och fördjupa intresset för och förståelsen av Carl Olof Rosenius författarskap

  • att sprida kännedom om hans livs-gärning och de syften han arbetade för

  • att främja forskning om Carl Olof Rosenius, hans liv, verksamhet och skriftställarskap

  • att årligen genomföra minst ett offentligt arrangemang ägnat Carl Olof Rosenius och hans verk.