Medlemsbrev

Roseniussällskapet skickar ut medlemsbrev från vår ordförande LarsOlov Eriksson med ojämna mellanrum till samtliga medlemmar. Där får du veta senaste nytt och du håller dig informerad om vad som händer i sällskapet. För de som har epost skickar vi ut det elektroniskt och övriga får det i pappersform.

Här kan du låsa Medlemsbrev nr 15

RSS-medlemsbrev-15-11