Styrelse

Foto på styrelsen från senaste ärsmötet i Betlehemskyrkan i  Stockholm 190216. Från vänster: Lars-Olov Eriksson, Uppsala, Torbjörn Larspers. Uppsala,   Jens Lunnergård, Sollentuna. Birgit Hedman. Umeå och Lars G Brandt, Vännäs

Styrelseposter

Ordförande                                               LarsOlov Eriksson, Uppsala

Vice ordförande                                       Lars G Brandt, Vännäs

Sekreterare                                              Jens Lunnergård, Sollentuna

Övrig ledamot                                         Torbjörn Larspers, Uppsala

Övrig ledamot                                         Birgit Hedman, Umeå