Styrelse

Foto från bildandet av Roseniussällskapet styrelse på Johannelunds teologiska högskola 2017-04-09. Från vänster: Jens Lunnergård, Lars Göran Brandt, Lars-Olov Eriksson och Torbjörn Larspers.

Styrelseposter

Ordförande Lars-Olov Eriksson, Uppsala
Vice ordförande Lars Göran Brandt, Vännäs
Sekreterare Jens Lunnergård, Sollentuna
Övrig ledamot Torbjörn Larspers, Uppsala