Carl Olof Rosenius

ur boken UPPTÄKTSFÄRD på Johannes kyrkogård av prästen Erland Ros