Rosenius – vägledaren av Rune Imberg

Ur Kristet perspektiv 2/2016