ROSENIUS SOM REDAKTÖR FÖR PIETISTEN INSPIRERAD AV MARTIN LUTHER M. FL. av Flemming Kofod-Svendsen