ROSENIUS TEOLOGI OCH SJÄLAVÅRD (artiklar)

Rosenius och nyevangelismen – Allan Hofgren

Rosenius och hans kyrkosyn – Flemming Kofod-Svendsen (danska)

Rosenius och helgelsen –  Flemming Kofod-Svendsen (danska)

Rosenius och insiktssjälavård – Fredrik Broschè

Rosenius som bruker och formedlare av Luther – Flemming Kofod-Svendsen(danska)

Rosenius som predikant – men också mycket mer – LarsOlov Eriksson

Rosenius och Kaj Pollak i dialog – Syndens dagliga plåga? – Tomas Nygren

Rosenius relevans idag – Daniel Ringdahl