Rosenius och helgelsen F. Kofod-Svendsen (danska)

Av folketingsmedlem, minister og sognepræst, ph.d.cand.theol. Flemming Kofod-Svendsen Krogebjerg 24, 2720 Vanløse; 32125896; Publicerad i Dansk- tidskrift för teologi och kyrka 03-2016.

Roseniusteologi.docx