Rosenius och insiktssjälavård – Fredrik Broschè

Att vårda sin själ – Artikelserie ur Svensk Pastoraltidskrift (SPT) 2015

av Fredrik Brosche (del 2 beskriver bl a Rosenius som själavårdare.

under rubriken Rosenius skarpa blick sid 426