Roseniusgården

Kom med som medlem i Roseniusgårdens Vänner!

Vårt uppdrag

Gruppen vill förvalta, levandegöra och aktualisera arvet från väckelserörelsen och Carl Olof Rosenius för vår samtid och för framtiden. Roseniusgårdens Vänner förvaltar Roseniusgården och dess inventarier på uppdrag av ägarna EFS Västerbotten. Vi erbjuder också guidade visningar av gården.

Medlem

Som medlem kommer du att kallas till minst ett medlemsmöte per år där vår planering gås igenom. Dessutom får du regelbunden information per e-post eller brev om vårt arbete och verksamhet. Vi genomför varje år några samlingar med anknytning till C O Rosenius och väckelserörelsen. På Roseniusdagen i augusti varje år inbjuder vi till ett intressant program med föreläsningar och gudstjänst. Du kan som medlem göra värdefulla insatser för Roseniusgården genom frivilligt arbete vid de arbetsdagar som vi ordnar för att städa och utföra löpande renovering av gården.

Ingen medlemsavgift

Vi tar inte ut någon medlemsavgift från medlemmarna. Däremot tar vi gärna emot gåvor till verksamheten. Det kan du göra genom Swishbetalning till 123 453 6819Märk betalningen ”Roseniusgården”.

Lars Olov Sjöström  kontaktperson för Roseniusgårdens Vänner  Persgatan 14, 913 35 Holmsund Tel. 070-697 00 22

Adress: Roseniusgården,  Kyrkgatan, 915 34 Ånäset – Robertsfors (nära Nysätra k:a)

Fakta om Roseniusgården

Roseniusgården är troligen byggd på 1700-talet. Den stod ursprungligen ute på Åäset öster om E4:an. Nu finns en minnessten rest på den platsen. Där föddes Carl-Olof Rosenius 1816. I slutet av 1930-talet flyttades Roseniusgården från Ånäset till Solviks folkhögskola. Där användes den som elevbostad och bibliotekälokal. När skolan fick nya elevbostäder stod gården oanvänd och man beslöt att riva den. Då väcktes tanken att man skulle bevara den och återföra den till Ånäset.

Tack vare gott samarbete mellan EFS, Nysätra kommun, landsantikvarien och AMS kunde detta genomföras. Roseniusgården byggdes upp igen på platsen där den gamla kyrkstaden stått, nära kyrkan och EFS:s bönhus. Så långt möjligt återuppfördes den i det skick, som man tror att den hade i början av 1800-talet. Viss modernisering gjordes dock för att den skulle kunna användas även med vår tids krav på värme, el och vatten. Den återinvigdes 1972 med förre missionsföreståndaren Nils Dahlberg som hedersgäst. Roseniusgården ägs av EFS i Västerbotten och Nysätra EFS har ansvar för tillsyn och vårdskap

I Roseniusgården finns en del möbler och föremål som tillhört Carl Olof Rosenius eller hans far Anders Rosenius. Flera av dessa har skänkts av Alvar Rosenius från Vallen. I köket finns till exempel en soffa som tillhört Anders Rosenius och i kammaren står några av möblerna från Carl-Olofs hem i Stockholm. I salen finns en tavla som visar Frälsaren klädd i törnekrona. Den tavlan hade C O Rosenius i sitt arbetsrum. För att det inte skulle bli bara en vanesak att se den, hade han ett förhänge framför tavlan, och det drog han åt sidan när han stannade upp i bön och andakt. Sedan Roseniusgården återfördes till Ånäset har den framförallt använts vid symöten, bibelstudier och bönestunder. Varje år besöks Roseniusgården av grupper och enskilda som är intresserade av att få veta mer om Carl Olof Rosenius och hans förkunnelse.

Artikeln är skriven av Roland Ivansson för tidningen Vårt Budskap.                                          Publicerad med tillstånd av författare                                                                                                   

För övrigt program på Roseniusgården se under Aktuella evenemang