ÅRSHÖGTID 2024

Carl Olof Roseniussällskapets årshögtid 2024
anordnas den 10 februari i Sackeuskyrkan ,
Pilgatan 4 i Umeå

Årshögtiden (förutom årsmötet) kommer att direktsändes på youtube.

Program:

  • Föredrag av professor Daniel Lindmark om Rosenius norrländska resor
  • Vi sjunger väckelsesånger med Torbjörn Arvidsson
  • LarsOlov Eriksson presenterar Vila vid nådens källa – ny andaktsbok av Rosenius
  • Roseniussällskapets årsmöte

Boka in dagen i almanackan! VÄLKOMMEN!