ÅRSHÖGTID 2024

Carl Olof Roseniussällskapets årshögtid 2024
anordnades den 10 februari i Sackeuskyrkan ,
Pilgatan 4 i Umeå

Årshögtiden direktsändes på nätet.

Ljudfiler från programpunkterna:

    Föredrag av professor Daniel Lindmark om den norrländske Rosenius uppväxt, utbildning, brev och resor.
    Presentastion av Roseniusutställningen
    Vi sjunger Rosenius sånger med Torbjörn Arvidsson. Presentation av nya lilla husandaktsboken: Vila vid nådens källa med LarsOlov Eriksson