ÅRSHÖGTID 2022

Carl Olof Roseniussällskapets årshögtid 2022
anordnades den 12 februari i Roseniuskyrkan, (1 tr upp) Smala Gränd 5 (nära Engelbrektsplan)

Årshögtiden (förutom årsmötet) direktsändes på youtube. Vill du se hela programmet i efterhand. Gå in på länken:

youtu.be/pSYB-QbiuSc

Program:

9.00 Mötesbyrå, bokbord, fika på Gränden (bottenvåningen t v.)

10.00 Välkomsthälsning av sällskapets ordförande LarsOlov Eriksson (Roseniuskyrkan 1 tr upp)

10.10 Rosenius Passionsandakter Föredrag av Torbjörn Larspers, TD från Uppsala

10.50 Influenser av den rosenianska väckelsen
Föredrag av Jens Lunnergård, sekr Roseniussällskapet

11.30 Roseniussällskapets årsmöte

12.30 Avslutning

Medverkande:

LarsOlov Eriksson, ordf. Roseniussällskapet, Uppsala
Torbjörn Larspers, teol. dr, Uppsala
Jens Lunnergård, sekr Roseniussällskapet, Sollentuna
Johanna Lunnergård, violin
David Kronström, orgel


Anmälan till fika

Logi kan ordnas!

info@co-rosenius.se

070-7557220