Guds barn jag är

Psalm 776, EFS tillägg. Sång 429 i Lova Herren.

1. Guds barn jag är!
Ack, saliga ro och glädje!
Guds barn jag är!
För vem skall jag säga min glädje?
För Gud vill jag säga min glädje.
:,: Guds barn jag är! :,:
Ack, saliga ro och glädje!

2. Guds barn jag är!
Med häpnad jag ännu det säger.
Guds barn jag är!
O Gud, är det sanning jag säger?
Ja, Gud, du ju själv så det säger.
:,: Guds barn jag är! :,:
Med häpnad och fröjd jag det säger.

3. Halleluja!
Nu skapelsens råd jag har funnit.
Guds barn jag är!
Försoningens mening jag funnit,
Förlorade barn han har vunnit.
:,: Halleluja! :,:
Nu målet för livet jag hunnit.

4. Hur rik jag är,
Fast fattig jag vandrar på jorden!
Hur hög jag är!
Hur härlig för Gud jag är vorden,
Sen Sonen gått ringa på jorden!
:,: Guds barn jag är! :,:
Hur hög och hur rik jag är vorden!

5. Halleluja!
Ditt lov, o vår Fader, vi sjunga.
Halleluja!
Var prisad av hjärta och tunga,
Var prisad av gamla och unga!
:,: Halleluja! :,:
Vi här och i himmelen sjunga.

V. 1 L.J. Stenbäck, 1839
V. 2-5 C.O. Rosenius, 1848

O. Ahnfelt, 1850