ÅRSHÖGTID 2022

Carl Olof Roseniussällskapets årshögtid 2022 anordnas den 12 februari i Roseniuskyrkan, (1 tr upp) Smala Gränd 5 (nära Engelbrektsplan) Årshögtiden (förutom årsmötet) planeras att direktsändas på youtube.

Program:

9.00 Mötesbyrå, bokbord, fika på Gränden (bottenvåningen t v.)

10.00 Välkomsthälsning av sällskapets vice ordförande Lars G Brandt (Roseniuskyrkan 1 tr upp) Sång: Med Gud och hans vänskap…

10.10 Rosenius Passionsandakter Föredrag av Torbjörn Larspers, TD från Uppsala

10.50 Influenser av den rosenianska väckelsen
Föredrag av Jens Lunnergård, sekr Roseniussällskapet
Sånger: Pris dig, Guds Lamm…
Jag vet att min förlossare lever…
En fattig syndare har skäl att sjunga…

11.30 Roseniussällskapets årsmöte

Medverkande:

Lars G Brandt, v. ordf Roseniussällskapet, Vännäs,
Torbjörn Larspers, teol. dr, Uppsala
Jens Lunnergård, sekr Roseniussällskapet, Sollentuna
LarsOlov Eriksson, ordf. Roseniussällskapet, Uppsala
Johanna Lunnergård, violin
David Kronström, orgel


Anmälan till fika

Logi kan ordnas!

info@co-rosenius.se

070-7557220