Nyevangelismen i Norge med vekt på de rosenianske lekpredikantene Jakob Traasdahl och Paul Gerhard Sand. Av dosent em. Erik Kjebekk.

Erik-Kjebeck