Walther og Rosenius

Walther brukar benämnas Amerikas Luther. Flemming Kofod-Svendsen jämför hans teologi med Carl Olof Rosenius.