Recension av David Termén

RECENSION 2017

Den 3 februari 1816 föddes Carl Olof Rosenius i ett av nyläseriet påverkat prästhem i Nysätra, Västerbotten, och han avled i Stockholm den 24 februari 1868. Den 3-4 februari 2016 markerades detta 200-årsminne med ett symposium på Johannelunds teologiska högskola  i Uppsala, i samverkan med Svenska kyrkohistoriska föreningen. 14 teologer medverkade med föreläsningar.

 Symposiet har dokumenterats i en skrift med titeln Carl Olof Rosenius. Teolog, författare, själavårdare, redigerad av docent LarsOlov Eriksson och högskolelektor Torbjörn Larspers (Artos Academic, i samarbete mellan Johannelunds teologiska skriftserie Ingång, EFS läser och Svenska kyrkohistoriska föreningen). Del 1 behandlar Rosenius biografiskt som person och Rosenius i sin tid, del 2 Rosenius som bibelutläggare, luthertolkare, själavårdare och nissionsman, del 3 Rosenius i Amerika, Finland, Danmark och Norge, del 4 möten och konventiklsr i 1840-talets Stockholm samt Rosenius, Pietisten och dagbetraktelserna, del 5 Rosenius i dag och i framtiden. Här erbjuds för första gången en samlad bild av väckelsemannen Rosenius liv och gärning.

Rosenius är värd att uppmärksamma med anledning av den lutherska reformationens 500-års-jubileum, som en av våra främsta förkunnare i Martin Luthers anda. I spåren av det rosenianska 200-årsminnet kommer det nybildade Carl Olof Rosenius-sällskapet att hålla sitt första årsmöte i Roseniuskyrkan i Stockholm den 24 februari 2018, till vilket alla intresserade är välkomna.

David Termén, teol kand, fil mag, Uppsala

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *